KRISTALLAT
DEN RENA SILIKATFÄRGEN

Kristallat är en enkomponent vit, matt, kalkliknande, vattenbaserad och luktfri silikatfärg för såväl utomhus som inomhus bruk med högsta genomsläpplighet av vattenånga som ersätter 2 komponent silikatfärgerna som måste blandas separat vid och under användnings tillfället.

Kristallat används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Underlaget skall vara mineraliskt, sugande och välbundet.

Yta tidigare målad med silikatfärg, kalk eller kalkcement färg målas med fördel med Kristallat.

Kristallat färgen är helt öppen för diffusion av vattenånga eller fukt. Är baserad rena mineralpigment och vattenglas. Vattenglas är bindemedlet i silikatfärgen. Vattenglas bildar ingen film som organiska bindemedel gör och är därför helt öppen för diffusion.

Se produktblad

EGENSKAPER
100% diffusionsöppen
Helt fri från organiska bindemedel
Naturligt mögelhämmande
En-komponent
Hydrofil (vattenälskande)
Speciellt matt