SILIKAT

Silikat är en vit, matt, vattenbaserad och luktfri silikatfärg för såväl utomhus som inomhus bruk med mycket god genomsläpplighet av vattenånga.
Silikat används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, sten, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Yta tidigare målad med silikatfärg, kalk eller kalkcement färg målas med fördel med Silikat. Men också på nedsliten alkydolje- eller akrylat baserade puts och murfärger.
Silikat skall ej användas på gammal silikonemulsionsfärg.

 

Se produktblad

EGENSKAPER
90% diffusionsöppen
Ökad vidhäftning och flexibilitet
Naturligt mögelhämmande
Vattenavvisande
Lämplig om gamla färgrester finns kvar