SOL-PRIMER

Sol-Primer används som förbehandling av fasader och väggar inför målning med Sol-Silikat. Den binder lösa rester och partiklar på ny eller tidigare med puts-eller mur färg målad puts-,betong- eller tegelfasad. Sol-Primer binder även damm på betonggolv samt gör golven mer lättsatädade utan att diffusionsöppenheten försämras.

 

Se produktblad

EGENSKAPER
Reducerar vatten och vätske upptag.
Förbättrar vidhäftning
Stärker underlaget mekaniskt och kemiskt.
Icke filmbildande