Våra återförsäljare tillhandahåller Alabasters utbud av färger samt kunskap om hur de ska användas för bästa resultat. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar kring färgval.

Vi hjälper dig gärna!

ALABASTER FÄRG
Tel: 0734-272 888

mans@alabasterfarg.se


BYGGFABRIKEN
Malmö, Göteborg,
Stockholm & Kivik
Tel: 040-643 06 00
www.byggfabriken.com
info@byggfabriken.com


OSCARS HUS
Nordins Väg 20
277 31 Kivik
Tel: 0708-389320
Tel: 0706-149800
www.oscarshus.se
info@oscarshus.se


FOLKES BYGG & BYGGNADSVÅRD
Bössebacken Gubbalyckan 2187
289 50 Hanaskog
0709-192 090
044-636 77
www.folkesbygg.se
info@folkesbygg.se


JHL BYGG GARDEN CENTER
Järnvägsgatan 14
272 93 Tommarp
Tel: 0414-285 30
www.jhl.nu
lantmannaforeningen@jhl.nu


GYLLENHAKS BYGGNADSVÅRD
Bellefors Tibergs Skola
549 93 Moholm
Tel: 0703-017 911
www.gyllenhaksbyggnadsvard.se
byggnadsvard@gyllenhak.se


CODEC FÄRG AB
Vinninge 19
230 41 Klågerup
Tel: 040-440 905
www.codecfarg.se
codecfarg@telia.com


OTTOSSON FÄRGMAKERI AB
Lillegårdsvägen 14
247 70 Genarp
Tel: 040-482 574
www.ottossonfarg.com
info@ottossonfarg.com


ESPERÖDS BYGGSHOP AB
Snavavägen 10
270 31 Äsperöd
Tel: 0417-273 70
www.esperodsbyggshop.se
info@esperodsbyggshop.se


Löderups Lokalförening - Bolist
Storgatan 31
271 76 LÖDERUP
0411-558680
http://www.loderupslokalforening.se
johan@loderupslokalforening.se


NACKAGÅRDS BYGGNADSVÅRD
Sörby Nackagård 250
311 65 Vessigebro
0702-478 391
0706-645 893
www.nackagard.se
info@nackagard.se


LOKALFÖRENINGEN BRÖSARP
Norra Björstorp 236
273 55 Brösarp
0414-739 92
0726-441 003
www.lfbrosarp.se
info@lfbrosarp.se


EPOK BYGGNADSVÅRD
Storgatan 21
749 52 Grillby
0706-720 122
www.byggnadsvård.com
epokbyggnadsvard@gmail.com