Test med Rödsprit eller T sprit.

Lägg på/tejpa fast en indränkt trasa några minuter på ytan. Om löses upp/trasan blir missfärgad så är det en akrylat eller latex färg(akrylat är en latex färg). Rödsprit löser inte alkyd-eller linoljefärg.

Test med lut.

Lägg på en trasa indränkt med lut och vänta några minuter. Luten löser upp (förtvålar) alkyd – samt linolje färger. Gammal linolja- och alkydoljefärg blir spröd.