Vi använder de färdiga Alabaster silikatprodukterna vilka blandas samman till nya kulörer. Fördelen med detta är att vi inte behöver använda och tillsätta s.k brytpastor vilka innehåller biocider och organiska lösningsmedel och specialkemikalier.