Vattenglas reagerar kemiskt m.h.a luftens koldioxid och det mineraliska underlaget till en mikrokristallin struktur som är helt öppen för diffusion av fukt och koldioxid. Akrylat bindemedel binder till ytan som ett klister (vidhäftning) och bildar kontinuerlig plastfilm som förhindrar att fukt och koldioxid kan vandra. Akrylat bryts ned av solljuset med sämre livslängd som följd.