Som en reaktionsprodukt vid behandling och målning med vattenglasbaserade produkter bildas saltet kaliumkarbonat som dels är mycket lätt lösligt i vatten och dels bildar en starkt basisk miljö (PH>10). Mikroorganismer som kräver en mycket fuktig miljö för att växa trivs inte alls i denna basiska miljön.