FAQ2022-06-14T13:54:08+00:00
Varför motstår en silikatfärg tillväxt av mikroorganismer (alger och mögelsvampar)?2022-06-10T09:13:58+00:00

Som en reaktionsprodukt vid behandling och målning med vattenglasbaserade produkter bildas saltet kaliumkarbonat som dels är mycket lätt lösligt i vatten och dels bildar en starkt basisk miljö (PH>10). Mikroorganismer som kräver en mycket fuktig miljö för att växa trivs inte alls i denna basiska miljön.

Varför ger Vattenglas och Primer behandling av puts, betong och marmor ett starkare underlag?2022-06-10T09:13:37+00:00

Behandling med vattenglas-innehållande produkter medför att kolsyrad kalk (Kalciumkarbonat) och kaustisk kalk (Kaiciumhydroxid) som finns i puts, betong och marmor förvandlas till kiselsyrad kalk (Kalciumsilikater) vilka motstår luft, fukt och väder mycket bättre än före behandlingen.

Vad är skillnaden mellan bindemedlet vattenglas och syntetiska akrylat bindemedel?2022-06-10T09:14:52+00:00

Vattenglas reagerar kemiskt m.h.a luftens koldioxid och det mineraliska underlaget till en mikrokristallin struktur som är helt öppen för diffusion av fukt och koldioxid. Akrylat bindemedel binder till ytan som ett klister (vidhäftning) och bildar kontinuerlig plastfilm som förhindrar att fukt och koldioxid kan vandra. Akrylat bryts ned av solljuset med sämre livslängd som följd.

Kan silikatfärg användas på trä?2022-06-10T09:14:16+00:00

Ja, absolut för inomhusbruk. Silkatfärger binder mycket bra till trä och ger dessutom en brandhämmande effekt med sin närmast 100%-iga mineraliska och obrännbara sammansättning.

Hur bryts Alabaster silikatfärger till olika kulörer?2022-06-10T09:14:35+00:00

Vi använder de färdiga Alabaster silikatprodukterna vilka blandas samman till nya kulörer. Fördelen med detta är att vi inte behöver använda och tillsätta s.k brytpastor vilka innehåller biocider och organiska lösningsmedel och specialkemikalier.

Hur avgöra vilken färgtyp som använts tidigare?2022-06-10T09:12:55+00:00

Test med Rödsprit eller T sprit.

Lägg på/tejpa fast en indränkt trasa några minuter på ytan. Om löses upp/trasan blir missfärgad så är det en akrylat eller latex färg(akrylat är en latex färg). Rödsprit löser inte alkyd-eller linoljefärg.

Test med lut.

Lägg på en trasa indränkt med lut och vänta några minuter. Luten löser upp (förtvålar) alkyd – samt linolje färger. Gammal linolja- och alkydoljefärg blir spröd.

Hur avgöra om ytan är tillräckligt torr och sugande/lämplighet för målning med silikatfärger?2022-06-10T09:01:00+00:00

Vattenprov

Stänk vatten på ytan. Om vattnet väter och sugs in i ytan är den lämplig för silikatmålning. Om den inte suger utan bara pärlar av så finns för mycket av vattenavvisande substanser som plast, olja eller fett i ytan.

Till toppen