Fasaden är en specialkulör som vi kallar Maritime blå. Hotell Maritime i Simrishmans ligger som förebild. Vi knackade av en liten flisa från hotellets fasad för att ta fram rätt kulör.