ALABASTER BRANDSKYDD

Alabaster brandskyddsfärg ALO-FR-2204 är en helt miljövänlig brandskyddsfärg framtagen i samarbete med Ottosson färgmakeri AB. Godkänd och klassad av RISE Research Institutes of Sweden enligt EURO brandklasser.

Som toppfärg krävs en linoljefärg från Ottosson färgmakeri AB och kan väljas i otaliga kulörer.

  • Miljövänlig, inga organiska lösningsmedel

  • Klassificering enligt EN 13501-1:2018

  • Klass B-s1, d0 (Se produktdatablad för detaljer)