Kristallat

Kristallat är den rena silikatfärgen. Den är en enkomponent vit, matt, kalkliknande, vattenbaserad och luktfri silikatfärg. Den fungerar såväl utomhus som inomhus bruk och har högsta genomsläpplighet av vattenånga. Kristallat ersätter 2 komponent silikatfärgerna som måste blandas separat vid och under användningstillfället.

Kristallat används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Underlaget skall vara mineraliskt, sugande och välbundet.

Yta tidigare målad med silikatfärg, kalk- eller kalkcementfärg målas med fördel med Kristallat.

Kristallatfärgen är helt öppen för diffusion av vattenånga eller fukt. Den är baserad på rena mineralpigment och vattenglas. Vattenglas är bindemedlet i silikatfärgen. Vattenglas bildar ingen film som organiska bindemedel gör och är därför helt öppen för diffusion.

  • 100% diffusionsöppen
  • Helt fri från organiska bindemedel
  • Naturligt mögelhämmande
  • En-komponent
  • Hydrofil (vattenälskande)
  • Speciellt matt