Project Description

Topsil

Topsil är en ren kiselolja som gör de behandlade ytorna kraftigt vattenavvisande och enkelt avtorkningsbara. Topsil används som toppbehandling av ytor målade med Kristallat silikatfärg samt till ytbehandling av omålad puts, betong, tegel och andra mineraliska underlag.

Topsil gör Kristallat silikatfärg kraftigt vattenavvisande och lätt avtorkningsbar. Topsil gör även invändiga betonggolv vilka är målade med Kristallat silikatfärg tåliga och lättstädade. Samtidigt behålls högsta möjliga diffusionsöppenhet hos den rena Kristallat silikatfärgen. Topsil penetrerar ytan hos Kristallat silikatfärg så långtidsverkan uppnås utan att ytan blir glansig. Kristallat silikatfärg med kulör blir mörkare efter Topsil behandling. Vit Kristallat silikatfärg blir dock inte mörkare.

  • Kraftigt vattenavvisande
  • Diffusionsöppen
  • Efterbehandling för Kristallat silikatfärg
Hämta Produktdatablad