Topsil

TOPSIL är en mycket ren kiselolja tillverkad ur Kisel (kvartssand). Produkten saknar helt miljöfarliga tillsatser och lösningsmedel. Produkten är godkänd för kontakt med livsmedel.

TOPSIL gör de behandlade ytorna kraftigt vattenavvisande, slitstarka och enkelt avtorkningsbara.

TOPSIL används som toppbehandling av omålade eller målade betonggolv i våtutrymmen med hög belastning. Samt till ytbehandling av omålade eller målade ytor av puts, betong, tegel och andra mineraliska underlag.

TOPSIL är lämplig för behandling av bords ytor av betong som har kontakt med livsmedel

  • Kraftigt vattenavvisande
  • Diffusionsöppen
  • Efterbehandling för Kristallat silikatfärg