VATTENGLAS

Vattenglas används till förstärkning och grundning (inför målning med silikatfärg) av puts, betong och andra mineraliska ytor. Den är helt fri från organiska tillsatser.

Vattenglas är ett medel av rent flytande kaliumsilikat som kemiskt förstärker, hård gör och skyddar mineraliska underlag mot sur nedbrytning. Motverkar damm bildning.

Också lämplig till förtunning av Alabaster Silikatfärger. Med Vattenglas kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag.

  • Rent vattenglas (Kaliumsilikat)

  • Hygroskopiskt
  • Bildar hård struktur som andas
  • Tätar betong och binder löst underlag
  • Förbehandling till målning med Kristallat
  • Späder samtliga Alabaster silikatfärger