Produktnamn Funktion/Huvud
saklig egenskap
Inne Ute Underlag Förbehandling Notering
Kristallat Helt ren.
Diffusionsöppen
färg. Bedömd och godkänd av BVB
Column 3 Value Column 4 Value Column 5 Value Column 6 Value Column 7 Value
Silikat Diffusionsöppen
färg. Bedömd och
godkänd av BVB
Column 3 Value 2 Column 4 Value 2 Column 5 Value 2 Column 6 Value 2 Column 7 Value 2
Lotusil Column 2 Value 3 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Column 5 Value 3 Column 6 Value 3 Column 7 Value 3
Sol-Silikat Column 2 Value 4 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Column 5 Value 4 Column 6 Value 4 Column 7 Value 4
Innosil Column 2 Value 5 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Column 5 Value 5 Column 6 Value 5 Column 7 Value 5
Vattenglas Column 2 Value 6 Column 3 Value 6 Column 4 Value 6 Column 5 Value 6 Column 6 Value 6 Column 7 Value 6
Primer Column 2 Value 7 Column 3 Value 7 Column 4 Value 7 Column 5 Value 7 Column 6 Value 7 Column 7 Value 7
Topsil Column 2 Value 8 Column 3 Value 8 Column 4 Value 8 Column 5 Value 8 Column 6 Value 8 Column 7 Value 8
Silika Hard
Ofärgad
Column 2 Value 9 Column 3 Value 9 Column 4 Value 9 Column 5 Value 9 Column 6 Value 9 Column 7 Value 9
Silika Hard
ljus-,
mörkgrå
samt
antracit
Column 2 Value 10 Column 3 Value 10 Column 4 Value 10 Column 5 Value 10 Column 6 Value 10 Column 7 Value 10
Silika Seal. Column 2 Value 11 Column 3 Value 11 Column 4 Value 11 Column 5 Value 11 Column 6 Value 11 Column 7 Value 11