Följande standardkulörer finns att tillgå som provburkar vilka räcka till ca ½ kvadratmeter.

Specialkulörer tas fram enligt separata villkor.

8005-Y80R
Mörk Chocklad